Årsrapport 2012

Fra Ammerud skoles musikkorps
Hopp til: navigasjon, søk


Ammerud skoles musikkorps

Årsrapport 2012 (1/1-31/12)


Korpset / Rekruttering

31.12.12 var det totale medlemstall 74, fordelt på 53 hovedkorpsmusikanter, 9 juniorer og 9 aspiranter. Det totale medlemstallet på samme tid i fjor var 76, i 2010 var det 79, og i 2009 var det 81. Nye medlemmer ble rekruttert etter sommerferien og fikk utdelt instrument etter høstferien. 9 musikanter fikk utdelt instrument. Korpset har hatt et frafall på 4 hovedkorpsmusikanter, 4 juniorer og 1 aspirant, og i 2012 hadde vi fire musikanter som gikk av for aldersgrensen. Styret vurderer kontinuerlig hva som kan gjøres for å hindre at musikanter slutter, samt hvordan vi kan øke rekrutteringen.

Besetningen i hovedkorpset pr 31.12.12 var 8 fløyter, 8 klarinetter, 5 saksofoner, 7 trompeter/kornetter, 5 valthorn, 5 baryton, 8 tromboner, 2 tubaer og 5 slagverk. Besetningen hos juniorene var 3 klarinetter, 1 saksofon, 3 kornetter, 1 baryton og 1 slagverk. Besetningen hos aspirantene var 2 fløyter, 2 klarinetter, 1 saksofon, 2 kornetter, 1 baryton og 1 slagverk.


Øvelser / Seminarer/ Sommerkurs

Det avholdes en samspilløvelse og en enkelt/gruppeøvelse pr uke på Ammerud skole. Mange foreldre er engasjert i å være samspillvakt, hvilket innebærer praktiske oppgaver og sørge for ro og orden. Også på seminarer og turer er det behov for voksne, og hos oss er dette ikke noe problem. Vi takker for innsatsen.

I 2012 ble det avholdt 2 seminarer på våren og 1 på høsten. Første vårseminar var helgen 3.-4. mars i forbindelse med forberedelser til Oslomesterskapet. Andre vårseminar var lørdag 21. april. Begge vårseminarene ble avholdt på Ammerud skole. Høstseminaret ble avholdt på Haraldvangen ved Hurdalssjøen, og ble blant annet brukt til å bli kjent med ny vikardirigent. Musikantene har gitt uttrykk for at de ønsker seg to Haraldvangen-seminarer i året, og så lenge korpsets økonomi tillater det vil vi tilstrebe å gjennomføre dette.

2 musikanter fra ASMK deltok dette året på NMF sine sommerkurs. Styret varslet på forhånd at det ville bli stilt midler til rådighet for musikanter som ønsket å delta. I og med at kun 2 ønsket å delta, så fikk disse dekket hele påmeldingsavgiften. Styret går inn for en liknende ordning i 2013.


Aktiviteter

Korpset deltok i Oslomesterskapet lørdag 17. mars 2012. De gjorde en flott innsats selv om de ikke nådde helt til topps. Korpset kom på 6. plass. Vi fikk ikke deltatt i Groruddalskonserten i 2012.

Korpset spilte som vanlig for årets konfirmanter. Det var to spilleoppdrag om våren og ingen om høsten. Igjen bidro fjorårets konfirmanter med taler.

17. mai spilte vi selvsagt både på Ammerud og i byen med stor suksess, og onsdag 16. mai spilte vi ved barnehagenes tjuvstart på nasjonaldagen.

Søndag 3. juni deltok vi på kretsstevne på Sinsen skole i regi av Sinsen Musikkorps. Vi holdt sommerkonsert på Ammerudhjemmet tirsdag 5. juni. Torsdag 7. juni deltok korpset på sommerfest på Vesletjern i regi av Ammerudskogens Vel.

Korpset hadde 15 årsjubileum i 2012, og dette ble feiret med jubileumstur til Island/Reykjavik 22. til 26. juni. 45 musikanter/barn og et betydelig antall voksne inntok sagaøya og hadde noen fantastiske dager fullspekket av opplevelser og inntrykk.

Høstsemesteret begynte med spilling for 100 årsjubilant på Ammerudlunden sykehjem mandag 27. august.

Lørdag 10. september var det marsjering og minikonsert i forbindelse med Ammeruddagene.

Torsdag 29. november avholdt vi jubileumskonsert, der vi feiret våre 15 år som gjenoppstått skolekorps. Både aspiranter, juniorer og hovedkorps bidro, og de spilte for fullsatt sal på Ammerud skole.

I regi av Lions spilte vi ved julegrantenningen på Grorud Senter lørdag 1. desember. Første søndag i advent var det tradisjonen tro tid for Julemesse på Ammerud skole. Grunnet klart og kaldt vintervær med rundt 10 minusgrader måtte vi spille innendørs. Planlagt spilling ved julegrantenninger i borettslagene på Ammerud måtte avlyses av samme grunn (fare for frosne ventiler, sprukne klarinetter og forfrosne musikantfingre). Vi avsluttet året med spilling ved skolens julegudstjeneste tirsdag 18. desember.


Utmerkelser

  • 3 musikanter fikk utdelt 10 års-medalje
  • 2 musikanter fikk utdelt 7-års medalje
  • 5 musikanter fikk utdelt 5-års medalje
  • 16 musikanter fikk utdelt 3-års medalje

Hederspris: 4 musikanter (Kristin Aslesen, Christina V. Nergård, Truls Lier og Magnus H. Ødegård) gikk av for aldersgrensen og fikk statuetter laget av Steinar Enerly.


Dirigenter og instruktører

Vi har gjennom året hatt hyppigere skifte av/vikarer for hoveddirigent enn vi er komfortable med. Dette har slitt på musikanter så vel som styret.

Vår faste dirigent, Camilla Bjerkelund, gikk ut i fødselspermisjon den 15.oktober. Maria Badstue er nå fast vikar for Camilla.

Hva instrumentinstruktørene angår, har situasjonen i det vesentligste vært stabil. På enkelte instrumenter sliter vi med at instruktørene av og til får «freelance»-oppdrag som kommer i konflikt med den regulære undervisningen. Styret følger med på omfanget av avvikene og mener at det så langt er til å leve med.

31/12-2012 består instruktørstaben av følgende 13 instruktører: Maria Badstue (dirigent), Ida Skjeppestad (juniordirigent), Anne Mette Wilhjelm Knudsen (fløyte), Christina Væting (fløyte), Sissel Nygård (klarinett), Wenche Bilden (klarinett/saksofon), Mette Jakobsen (saksofon), Thomas Brække (trompet/kornett), Trude Eik (valthorn/kornett, vikar for Elisabeth Rønneberg Pettersen), Tony Ascanio (grovmessing), Synnøve Hannisdal (grovmessing), Iwona Lipinska (slagverk) og Kristin Aslesen (slagverk). Elisabeth Rønneberg Pettersen er i fødselspermisjon og kommer tilbake i løpet av våren.

Instruktørstaben består av godt kvalifiserte dirigenter og instruktører som gjør en utmerket jobb for våre musikanter. Sju av instruktørene er engasjert gjennom Oslo Musikk- og Kulturskole. De andre lønnes direkte av korpset.


Styremøter / foreldremøter / spillemøter

Det er avholdt ca ett styremøte pr måned.

Under Haraldvangenseminaret høsten 2012 ble det besluttet å opprette et eget Musikantstyre bestående av 6 musikanter (2 fra barneskole, 2 fra ungdomsskole og 2 fra videregående). Disse har månedlige møter med representanter fra Styret (rett etter samspillsøvelse torsdag før påfølgende styremøte). Så langt ser dette ut til å være svært konstruktivt, og musikantene bruker møtene til å formidle ønsker, ris og ros. Musikantstyret 2012/2013 består av følgende musikanter: Kristian Markhus Brekke, Aurora Ravem Lid, Yessenia Anchissi, Maren Hessen, Even Aslesen, Otto Eronen.


Årsmøte

Avholdt 21. mars med god atmosfære.

Pengeinnbringende arbeid Korpset arrangerer 17. mai og julemesse sammen med skolens FAU. Vi har tjent litt penger på ulike spilleoppdrag og konserter. Vi mottar andel av overskudd fra bingospill. Også i fjor mottok vi kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Dette er den viktigste enkeltinntekten til korpset. Pengene kommer fra Norsk tippings overskudd, og det er bekymringsfullt at dette overskuddet er på veg nedover.

Korpset har etablert en støttemedlemskapsordning og søker i tillegg borettslag og foreninger om økonomisk støtte. Vi mottar kommunal støtte gjennom NMF. Heller ikke i fjor valgte vi å delta i loddsalget for NMFs musikklotteri. Tidligere styre har forstått det slik at loddsalget ble oppfattet som en belastning av mange i korpset. Styret vil vurdere å gjeninnføre loddsalget hvis økonomien svekkes. Korpset har ingen fast dugnad etter at Biblioteksentralen avsluttet bokpakkejobben i 2009.

I 2002/03 ble korpset svindlet for et betydelig beløp av en automatentreprenør. Denne entreprenøren ble dømt i 2011, og i og med at det fantes midler i boet ble korpset tilkjent erstatning. Saken er imidlertid anket, og korpset har derfor ikke mottatt disse midlene. Potensielt kan ASMK motta nærmere 400.000 kroner dersom lagmannsretten kommer til samme konklusjon.

Økonomien er god. For detaljer se regnskapet.


Investeringer

Styret har det siste året valgt en noe mer forsiktig linje med tanke på investeringer enn de to foregående år, da Kulturdepartementet har sendt ut signaler om framtidige endringer i støtteordningene som vi foreløpig ikke vet hvordan vil slå ut for oss. Det ble imidlertid kjøpt inn 2 nye klarinetter, 1 fløyte og 1 valthorn. Det ble også investert en del i oppgradering av uniformer.


Samarbeid med andre

Korpset har gjennom året samarbeidet med Oslo Musikk- og Kulturskole og Norges Musikkorps Forbund - Oslo. Korpset har en avtale med Romsås Janitsjar hvor musikanter på ungdomsskole og videregående skole kan spille i RJ, med det er liten aktivitet her. Videre har vi et godt samarbeid med Ammerud skole og Ammerudhjemmet. Det ble sendt takkekort til alle våre glade givere, og nye forespørsler om støtte for neste år ble sendt ut i løpet av første kvartal.


Korpsets nettside; www.asmk.net

På korpset nettside finnes aktivitetsplaner og annen nyttig info. I tillegg legges det ut bilder fra de ulike aktivitetene vi er med på, og det er klart at det er moro å være på ”nettet”. Vårt mål er at dette skal være en viktig og effektiv kommunikasjonsform, der medlemmene og deres foreldre, samt våre instruktører kan nås på en effektiv måte. Styret ser at vi har et forbedringspotensial her.


Oppsummering

Jubileumsåret 2012 har vært nok et godt år for ASMK. Programmet har vært på linje med fjoråret, og vi har gjennomført alle våre planer. Vi har hatt noen utfordringer på dirigentsiden og mistet noen av våre erfarne musikanter, men det musikalske nivået er fortsatt høyt og det sosiale miljøet godt. Medlemstallet er forsiktig synkende, men vi ser ingen grunn til panikk. Styret jobber aktivt for å beholde musikanter og øke rekrutteringen. Økonomien er tilfredsstillende. Og med dyktige dirigenter/instruktører, spilleglade musikanter og engasjerte foreldre ser vi frem til nye utfordringer neste år.

Styret takker musikanter og foreldre for samarbeidet.


For styret

Kari Hernandez 04.03.2013