Regler for nettstedet

Fra Ammerud skoles musikkorps
Hopp til: navigasjon, søk


Ammerud skoles musikkorps

Regler for nettstedet www.asmk.net


(Dette er fremdeles foreløpige regler)


Regler for innhold på nettsted:

Ved enhver publisering på ASMK nettsted, skal alltid medlemmenes sikkerhet og anonymisering være viktigst. Kun korpsets aktiviteter skal publiseres.

 1. Alt materiell, innhold eller system, er ASMK sin eiendom.
 2. Materiell skal være godkjent av styret eller styreleder.
 3. Informasjon om enkeltmedlemmer skal aldri forekomme utenfor passordbeskyttede områder, og for øvrig begrenses mest mulig.
 4. Bilder av korpsmedlemmene skal aldri knyttes til navn (verken fornavn eller etternavn), kun situasjon og sted kan oppgis. På passordbeskyttede områder kan likevel slik info forekomme, men skal begrenses mest mulig.
 5. Kontaktinfo og aktivitetsoversikter på nettstedet skal være oppdatert til enhver tid.
 6. Navn, mobil/telefon og epost til dirigent og styreleder skal finnes på nettstedet. Epost-adresser til dirigent og styreleder skal finnes i formen hoved-dirigent@asmk.net, junior-dirigent@asmk.net og styreleder@asmk.net hvor hver av adressene er viderekoblet til vedkommendes personlige epost-adresser. Hensikten er å ha faste epost-adresser selv om nye personer besetter disse stillingene.
 7. Kontaktinfo til resten av styret og til komitemedlemmer skal helst være beskyttet med passord.
 8. Alle instrumentlærere skal ha navn, mobil/telefon og epost-adresser på nettstedet. Denne info skal helst være passordbeskyttet slik at andre korps ikke så lett kan kapre våre instruktører.
 9. All info som kan tenkes skrevet ut, skal være utskriftsvennlige.
 10. Alle sider bør være lettlest i både 800x600 og 1024x768.


Hva kan ligge på ny web-løsning

 • Nyheter
 • Bilder
 • Aktivitetsoversikt
 • Medlemmer (svært begrenset info)
 • Repertoar
 • Bli medlem
 • Styret og komiteer
 • Info om korpset
 • Forelderaktiviteter
 • Linker


Regler for grafisk layout:

Ta med farger fra korpset – rødt, gult og sort

Venstrejustert meny (basert på frames)

Logo (fane / elg) skal være med i en eller annen form