Årsmøte 2016

Fra Ammerud skoles musikkorps
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder innkalling og sakspapirer for årsmøtet 2. mars 2016.

Tid: Onsdag 2. mars 2016, kl. 18.30 – 19.30
Sted: Ammerud Skole, Auditoriet i 2. etasje

(Hvis du ikke kan møte husk å send/gi en fullmakt)

Agenda for årsmøte 2016

 1. Åpning av møte – Navnopprop – Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å underskrive møteprotokollen
 3. Godkjenning av dagsorden / saksliste
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsrapporten for 2015
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2015
 6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2016
 7. Innkomne forslag
  - se innkommede forslag
 8. Valg av medlemmer til styret og komiteer
  - se valgkomiteens innstilling

Etter årsmøte er hevet, vil styret og komiteer konstituere seg samt at det blir gitt informasjon om oppgaver og roller.


Sakspapirer

2016

2015

2014