Årsmøte 2015

Fra Ammerud skoles musikkorps
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder agenda og sakspapirer for årsmøtet 25. mars 2015.

Kl. 18:30 i auditoriet på skolen (Hvis du ikke kan møte husk å send/gi en fullmakt)

Agenda for årsmøte 2015

 1. Åpning av møte – Navnopprop – Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å underskrive møteprotokollen
 3. Godkjenning av dagsorden / saksliste
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsrapporten for 2014
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2014
 6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2015
 7. Innkomne forslag
  - se innkommede forslag
 8. Valg av medlemmer til styret og komiteer
  - se valgkomiteens innstilling

Valgkommiteens_innstilling_2015.pdf


Etter årsmøte er hevet, vil styret og komiteer konstituere seg samt at det blir gitt informasjon om oppgaver og roller.


Sakspapirer

2015

2014